Kasutad veebilehitsejat, mida tootja enam ei uuenda. Palun vaheta veebilehitsejat või laadi turvaliseks internetikülastuseks ja meie veebilehe sisu õigesti nägemiseks alla uuem brauser:

Ohutusreeglid grillimisel ja lõkke tegemisel

Ilusad ilmad kutsuvad rõdudele päikest nautima ja kodukvartalit ümbritsevat loodust avastama. Kui seejuures peaks tekkima plaan grillimiseks või lõkke tegemiseks, siis tuleb esmalt selgeks teha, kas ja millistel tingimustel on see lubatud.

Rõdul grillimine

  • Rõdul või hoonega ühendatud terrassil tohib grillseadet kasutada vaid kõiki ohutusnõudeid järgides ning vaid juhul, kui seadme kasutusjuhend seda lubab.
  • Lisaks peab olema korteriühistult luba, et maja rõdudel ja terrassidel tohib grille kasutada.
  • Enne grilli kokku pakkimist või katmist peab see täielikult jahtuma, sest kuum grill on tuleohtlik.

Looduses lõkke tegemine

  • Enne lõkke tegemist vaata tuleohukaardilt, kui suur on piirkondlik tuleoht ja kas lõkke tegemine on üldse lubatud.
  • Lõke peab olema hoonetest, taimestikust, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Vähim ohutu kaugus sõltub lõkke suurusest, kuid see peab olema vähemalt 8 meetrit.
  • Metsas tohib lõket teha vaid selleks ette valmistatud ning vastavalt tähistatud kohtades.
  • Enne lõkkekoha juurest lahkumist peab veenduma, et lõke on täielikult kustunud.

Ole tähelepanelik!

  • Grilli ja lõket ei tohi hetkekski järelevalveta jätta.
  • Tulekustutusvahendid, ämber veega või tulekustuti ning tulekustutusvaip või -tekk, peavad grillimisel ja lõkke tegemisel alati käepärast olema.

Tutvu kindlasti lähemalt siseministri määrusega „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“ ja Päästeameti juhistega.

Allikas: Päästeamet

Vaata ka neid