Kõik uudised

Tallinna linn tunnustas Merko Ehitust

2008. aasta aprillist kuni detsembrini läbi viidud kontrollreidide põhjal osutus Tallinna parimaks ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirmaks AS Merko Ehitus, teatas Tallinna Linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Deniss Boroditši sõnul on konkursi eesmärgiks kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu heakorraalastele vajakajäämistele ning välja selgitada parim ja korrektseim ehitusplats Tallinnas. “Heakorrastatud ehitusplatsid vähendavad oluliselt linnatänavatele kantavat pinnast, ehitusobjektilt lendlevat prahti ning väldivad linnas suures koguses tolmu tekkimist, tagades seeläbi linlastele ja turistidele turvalise, tervisliku ja heakorrastatud elukeskkonna,” tõdes Boroditš.

AS Merko Ehituse objekte (korterelamu/ärihoone ehitus Kentmanni tn 6 ja Tallinki büroohoone ehitus Sadama tn) kontrolliti kuuel kontrollreidil. “Parima heakorraga ehitusplatsi eeskujuks oli AS Merko Ehituse poolt rajatav Tallinki büroohoone. Ehitusobjekti territoorium oli ümbritsetud piiretega ning välditi tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele,” märkis Boroditš. “Objektile oli paigaldatud vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale teabetahvel ehitustöö tegija kohta ning jalakäijate liiklust reguleeriv liiklusskeem. Korrektselt olid ladustatud nii ehitusmaterjalid kui olmepraht, hoiti korras ja puhastati objekti juurdepääsuteid ning pesti objektilt väljuvate sõidukite rehve.”

2008. aastal hinnati ehitusobjekte kaheteistkümnel korral ning komisjon kontrollis erinevatel aegadel kokku kaheksateistkümne ehitusobjekti heakorda. Iga ülevaatuse lõppedes valis komisjon kontrollreidi parima ehitusplatsiga ehitusfirma.

Enim juhiti kontrollreididel ehitajate tähelepanu juurdepääsuteede puhastamisvajadusele, ehitusmaterjalide ja olmeprahi korrektsele ladustamise vajadusele, haljastuse ja kõrghaljastuse säilitamisvajadusele, veokirataste pesemise ja koormakatete kasutamiskohustusele, materjalide ladustamise nõuetele ja platsidelt leviva tolmu ja mustuse piiramisele.