Kasutad veebilehitsejat, mida tootja enam ei uuenda. Palun vaheta veebilehitsejat või laadi turvaliseks internetikülastuseks ja meie veebilehe sisu õigesti nägemiseks alla uuem brauser:

Millele pöörata tähelepanu, kui lähed uut korterit üle vaatama?

Mario Pajuste Kinnisvaraarenduse divisjoni ehitusjuht

Kui kätte jõuab päev, mil ehitaja kutsub uut korterit üle vaatama, tekivad inimestel sageli küsimused, kuidas ja mida peaks kontrollima.

Enamasti märgitakse lepingutesse, et ehitustööde kvaliteet peab vastama RYL klassile 2. Tegemist on niinimetatud tavaklassiga, mida rakendatakse elamute ning äri- ja büroohoonete ehitamisel. Lühidalt tähendab RYL klass 2 seda, et pindadel ei tohi olla nähtavaid defekte, kui neid vaadatakse normaalvalgusega ja risti suunas 1,5 meetri kauguselt. See nõue kehtib nii parkettide, värvitud pindade kui ka plaatide kohta. Kindlasti tasub vaatamiskauguse mõju katsetada enne uue korteri ülevaatust juba olemasolevas kodus – kui vaadata seina näiteks 20 cm kauguselt, siis on lohud ja ebatasasused oluliselt silmatorkavamad kui 1,5 meetri kauguselt uurides. Sama efekt on ka valgustuse puhul – sein, mis tavavalguses paistab igati sile, võib seinalambi piki- või ristivalguses tunduda konarlik või laiguline. Parketil olevat defekti loetakse häirivaks juhul, kui see on nähtav normaalvalguses – üksikdefekt ei tohi eristuda tavalises päeva- ja tehisvalguses, kui pinda vaadeldakse risti suunas 1,5 meetri kauguselt.

Mida kontrollida uues korteris (kontrollnimekiri)

 • Plaadid
  • Plaatidel puudub astmelisus.
  • Vuugid on täidetud ja puhastatud.
  • Plaatidel puuduvad nähtavad defektid, kriimud ja mõrad.
  • Tagatud on projektijärgsed kalded (selle kontrollimiseks soovitame põrandale vett lasta). Avariitrapil ei pea vastavalt nõuetele kallet olema, kuid kindlasti peab kontrollima, et avariitrapp ei oleks muust põrandapinnast kõrgemal.
 • Parkett
  • Parketil puudub astmelisus.
  • Põrandaliistud on korrektselt kinnitatud.
  • Liistudel ja parketil puuduvad visuaalsed defektid.
 • Värv
  • Viimistlusdefektid puuduvad – värvkate on ühtlane, puuduvad pritsmed, visuaalselt nähtavad üleminekud, kohtparandused jne.
  • Paneelide vuugid on sirged.
  • Aknalaudade alused on korrektselt viimistletud.
  • Valgustite, pistikupesade ja lülitite ümbrused on korrektselt viimistletud.
  • Seinad on köögi ja kappide tsoonis täisnurksed (seinte ebatasasused häirivad mööbli paigaldamist).
 • Uksed ja aknad
  • Avatäited on viimistlusdefektideta.
  • Avatäited avanevad ja sulguvad vabalt. Kindlasti tuleb kontrollida ka akende tuulutusasendit.
  • Lukud töötavad korrektselt.
  • Uste lingid ei loksu.
  • Liistud ja aknalauad on korrektselt paigaldatud ja neid ümbritsev viimistlus on korrektne.
 • Elekter ja nõrkvool
  • Elektrikilbis on kaitsmed tähistatud ja seal asub kilbiskeem.
  • Kõikides pistikupesades on vool.
  • Lülitid toimivad korrektselt.
  • Pistikupesad ja lülitid on sirgelt paigaldatud ja seina küljes kinni.
 • Küte ja ventilatsioon
  • Kollektorkapis on kütteskeem ja kütteringid on korrektselt tähistatud.
  • Termostaadid töötavad korrektselt.
  • Ventilatsioon töötab korrektselt. Kindlasti tuleb katsetada ka ventilatsiooniseadme erinevaid kiiruseid.
  • Ventilatsiooniseadme filtrid on visuaalselt puhtad.
 • Vesi ja kanalisatsioon
  • Kraanid ja wc-pott töötavad korrektselt.
  • Trapid on puhtad.
  • Veemõõtjate näidud on loetavad. Kindlasti tuleb üle vaadata ka sooja ja külma vee peakraanide asukohad.

RYL klass 2 alusel lubatud hälbed 

 • Värvitud pindadel on lubatud hälve 2-meetrise rihtlatiga mõõtes +/- 4 mm.
 • Keraamilistel plaatidel on suurimad lubatud tasasushälbed 2-meetrise rihtlatiga mõõtes +/- 3 mm (juhul kui plaadi külje pikkus on ≥ 400 mm, siis võib hälve olla +/-2 mm).
 • Parketil on suurimad lubatud tasasushälbed 2-meetrise rihtlatiga mõõtes +/- 3 mm.
 • Parkettides tohib esineda maksimaalselt 0,2 mm suurust astmelisust ja 0,2 mm laiuseid pragusid. Täispuitparketis on lubatud suuremad hälbed.

Vaata ka neid