Kõik uudised

Viru vangla ehitusel osales üle 2700 inimese

Merko Ehitus andis eile Viru vangla hooned tellija kasutusse, ettevõte lõpetab järelejäänud tööd, mis peamiselt puudutavad haljastust ja teid, tähtajaliselt 30. juuliks.

Jõhvis 16-l hektaril paikneva Viru vangla ehitusel osales kokku üle 2700 inimese, lepinguid sõlmiti üle 220 alltöövõtu firmaga, ütles Merko Ehituse Viru vangla projektijuht Keit Paal. “Ehituse kõrgperioodil olid objektil korraga üle 600 mehe. Objekti mastaapidest annab ehk aimdust ka selline statistika, et ehituse lõpus osales objekti koristamisel 120 koristajat,” rääkis Paal.

Kokku rajati vanglale ligi kuus kilomeetrit välispiirdeid, vangid on eraldatud muust maailmast kahe metallist ja ühe betoonist rajatud piirdega, mida täiendavalt turvab elektrooniline valve, kirjeldas Paal. Objekt on läbinud ka kinnipeetavate kambri spetsiaalse testimise, mille käigus katsetati näidisruumis sisustuse ja hoone lõhkumist ning mille järel tuli teha korrektuure mõningate kambritesse käivate mööbliesemete valikus, rääkis Paal.

“Viru vangla eripära võrreldes teiste Eesti vanglatega on omavahel galeriidega ühendatud hooned, mis võimaldavad vanglal kinnipeetavat terve kinnipidamiseaja jooksul hoida kinnistes ruumides, lubades teda ka jalutama ainult maja katusele,” ütles Paal. “Kogu projekti peamine väljakutse oligi meie jaoks turvalisus ning turvanõuetest tulenev keeruline logistika.”

Viru vangla ehitustöödega alustati 2006 aasta augustis. Viru vanglas on 1000 kambrikohta, administratiivruumid, kool, kirik, spordihoone, raamatukogu, töökojad ja sotsiaaltöö ruumid. Vanglas hakkab tööle kokku 340 inimest.