Kõik uudised

Uus leping – Kagupiiri taristu esimene etapp

Täna, 12. mail allkirjastasid Politsei- ja Piirivalveamet ning ühiselt töid teostama asuvad AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra kagupiiri taristu esimese etapi projekteerimis- ja ehitustööde lepingu.

Lepingu allkirjastamisel sõnas Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, et maismaapiiri ehituse programmi on valmistatud ette üle viie aasta, arvestades Eesti ja teiste EL riikide piirivalve parimat kogemust ning nüüdisaegset arusaama piiriturvalisuse tagamisest. „Piiri puhastamise, tähistamise ja projekteerimise kõrval on ehitustööde lepingu sõlmimine tähtis vahefiniš jõudmaks reaalse ehitustegevuse peatse alguse, suurema piiriturvalisuse ja Eesti julgeoleku suunas,” märkis Vaher.

Töid teostama hakkava konsortsiumi nimel lepingule allkirja andnud Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et kagupiiri taristu valmimine eeldab ülitäpset planeerimist nii tulemuse kui tööprotsessi mõttes. „Piirialaga kaasnevad erisused, keerulised pinnaseolud ja ligipääsude vähesus töömaale muudavad projekti väljakutsuvaks, aga seda innustavam on Eestile niivõrd olulist rajatist ehitada,” sõnas Volkov.

„Piirivalve tugevdamine on valitsuse üks prioriteet ja mul on hea meel tõdeda, et koalitsioonilepingusse kirjapandu hakkab realiseeruma,” ütles siseminister Mart Helme. „Piiriehituslepingu allkirjastamine on oluline samm selles suunas, et ehitustegevus idapiiril saaks võimalikult kiiresti alata,” lisas Helme.

Lepingu raames rajatakse taristu – kruusatee ja piirdeaed – 23,5-kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal. Ehitatav piirilõik algab Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist ja lõpeb Luhamaa piiripunktist 3,5 kilomeetrit põhja pool asuvas Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal.

Tehniliselt ja töökorralduslikult on tegu ülitäpset planeerimist ja tugevat eeltööd nõudva projektiga. Töid tuleb teostada kitsas koridoris, kus kehtivad ranged piirirežiimi reeglid. Osa teest tuleb rajada üle soise ala pontoonteena ja kohapeal on ehitustranspordi jaoks väga keerulised ligipääsutingimused. Keerukate olude tõttu on ka ehitusaeg niivõrd pikk, et saaks lepinguperioodi jääva kahe talve jooksul rajada keerukamad piirilõigud külmunud pinnase pealt.

Tööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta aprillis. Tööde teostamisel on juhtiv partner Merko Ehitus Eesti ja partneriks GRK Infra.