Ülemiste liiklussõlme sajuvee eelvoolTallinn

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimiseks oli vaja rajada täiendav võimalus sajuvee ärajuhtimiseks. Mitte kaugel Ülemiste liiklussõlmest, Kadrioru pargis on ajalooliselt olnud kuivendamiseks kraavide ja kanalite süsteem, mida sooviti osaliselt taastada, kuid probleemiks oli kanalitesse vee saamine. Teostatud projektiga lahendati seega kaks probleemi – Ülemiste liiklussõlme sajuveele rajati äravool ning Kadrioru pargis taastati soovitud kanalid, kuhu juhiti vesi. Selle projekti raames paigaldati ca 1,8 km torustikke ning rajati betoonist ca 1,2 km kanaleid ja kaskaade. Kadrioru Kunstimuuseumi esise Alumise aia ringkanal taastati ajaloolises asukohas ning rajatud betoonkonstruktsioonis viimistleti kanalid graniitkividega, mis olid kanalite rajamise käigus välja kaevatud. Graniitkividega on Kadrioru pargis kanaleid vooderdatud juba sajandeid, uue hingamise said ajaloolised kivid nüüd juba osana betoonkonstruktsioonist. Projekt on meie arvates väga hea näide betooni kasutamise võimalustest. Betoonkonstruktsioone kasutati muinsuskaitselisel alal ajalooliste kanalite taastamiseks, kusjuures kanalite servade katmisel eelistati looduskividele betoonplaate. Lisaks rajati projekti raames betoonkonstruktsioonis ka paistiik ning kaskaad, mille abil on Kadrioru pargi territooriumile toodud vaatemänguline voolav vesi. Betoonist konstruktsioonide abil anti maastikule ja ajaloolistele rajatistele oskuslikult uued dimensioonid.

Tellija:
Tallinna Kommunaalamet
Projekti nimi:
Ülemiste liiklussõlme sajuvee eelvool
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinn
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Sademevee torustikud 1,8 km; sademevee kanalid 1,2 km; kergliiklussillad 10

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.