Välisvõrkude ehitus

Merko teostab vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude projekteerimist ja ehitust, kanalisatsioonipumplate paigaldamist, sajuveesüsteemide ehitust ja renoveerimist ning vaakumkanalisatsiooni alates projekteerimisest. Eesmärgi saavutamist toetab professionaalne insenertehniline meeskond, kaasaegsed töövahendid ja tarkvara, sealhulgas näiteks veevõrkude modelleerimine.

Meie eesmärk on lahendada klientide veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemid, teostades töid kvaliteetselt ja vastavalt headele ehitustavadele ning kahjustades võimalikult vähe haljastust, teekatteid ja ehitisi. Meil on parimal tasemel insenertehniline meeskond ning kasutame kaasaegseid töövahendeid ja -meetodeid.


Välisvõrkude puhul tõstame esile kinnisel ehk suundpuurimise meetodil torustike rajamist, kus on heaks näiteks Tondi 90 astmepumpla veetorustiku rajamine ja Sindi-Pärnu survekollektori rekonstrueerimine. Samuti on olulisteks objektideks Matsalu alamvesikonnaTüriSillamäe ja Kehra linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, Pärnu ja Valga linna vee ja kanalisatsioonivõrgu laiendused. Suuremate tööde hulka kuuluvad  Vääna-Jõesuu ja Narva-Jõesuu ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, samuti Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööd koos projekteerimise ja tänavate välisvalgustuse ehitustöödega.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.