Teedeehitus

Merko pakub Eestis erinevaid teehoiutööde teenuseid: teede ehitus, teede hooldusremont ja kaevetööde- ning teeseisundi järelevalve ja masinatele remonditeenuste osutamine. Kontserni kuulub alates 2002. aastast Tallinna Teede AS, mis teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma jõududega kõiki teehoiutöid: sealhulgas ehitab teede konstruktsioone, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ning kaevetööde ja teeseisundi järelevalvet Tallinnas ning osutab masinatele remonditeenuseid. Ettevõttel on ka oma asfalditehas ning sertifitseeritud labor, kus on võimalik teostada katseid nii teede kui teedeehituses kasutatavate materjalide kohta.


Teostatud töödest tõstame esile Ülemiste liiklussõlme ehitust, kus rajati 7,5 km uusi ja 1,2 km rekonstrueeritud sõiduteid ning 5,35 km uusi ja 1,65 km rekonstrueeritud kergliiklusteid, kokku paigaldati Ülemiste liiklussõlmes 155 000 ruutmeetrit asfaltbetoonkatet. Lisaks on kaalukad tööd olnud Tallinna ringtee Juuliku liiklussõlme ja teelõigu ehitus, Tartu maantee rekonstrueerimine Tallinnas ning Tallinna teede ja tänavate hoolduslepingust tulenevaid tööd.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.