Elektriehitus

Merko tegeleb eelkõige kesk- ja kõrgepinge alajaamade ning kaabelliinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega. Meil on elektrialase pikaajalise kogemuse ja erialaste teadmistega projektijuhtimise meeskond, head koostöökogemused nii kohalike kui rahvusvaheliste tellijatega.

Elektriehitusvaldkonna töid teostab AS Merko Ehitus Eesti tütarettevõte AS Merko Infra, mille koosseisu kuulub alates 2011. aastast ka elektritööde osakond.


Suuremad elektriehituse objektid on Rakke 35/10 kV alajaama 35 ja 10 kV jaotusseadmete rekonstrueerimineKäina 35/10kV alajaama 35kV ja 10kV jaotusseadmete rekonstrueerimine ning maaühendusvoolude kompenseerimisseadmete paigaldamine, Kiisa avariireserv elektrijaam ning Eesti Elektrijaama territooriumile rajatava põlevkivi ja biokütuse etteandesüsteemide elektrisüsteemide ehitustööd koos vajalike seadmetega. Suured objektid on ka Eesti-Soome Estlink 2 450kV maakaabli paigaldus, Iru WTE kõrge- ja keskpingetööd, Keila 110kV alajaama rekonstrueerimine, Aruküla 330/110/20kV alajaama ehitus ning Kiisa AJ 10kV, 110kV ja 330kV liitumispunktide rajamine, Ülemiste liiklussõlme 110kV õhuliini asendamine maakaabliga, Enefit-280 ning Ämari lennuväebaasi elektritööd.

Ettevõtte suuremad töösolevad elektriehituse objektid on Suure ja Väikese väina merekaablidSindi 110kV jaotusseadme renoveerimine ning Vändra 110/35/10kV alajaama 35kV ja 10kV jaotusseadmete rekonstrueerimine.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.