Merko 2014. aasta stipendiumid läksid TTÜ kütte ja ventilatsiooni õppetooli

04.12.2014

Eesti juhtiva ehitusettevõtte Merko Ehitus Eesti ja TTÜ Arengufondi koostöös välja antavad stipendiumid läksid 2014. aastal  TTÜ kütte ja ventilatsiooni õppetooli. 3200-eurose noore teadlase stipendiumi pälvis õppetooli juhataja professor Hendrik Voll ning 1920-eurose inseneriõppe stipendiumi sama eriala IV kursuse tudeng Jakov Ivanov.  Tänavu  laekus avaldusi üheksalt tudengilt ja kahelt noorelt teadlaselt, õppejõult.

Hendrik Voll on teinud väga head tööd oma eriala populariseerimiseks ning selle säilimiseks ülikoolis. Lisaks uute tudengite leidmisele on ta panustanud nende õppetöö sisu ja kvaliteedi parendamisele. Voll on kaasautor erialasele õpikule „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mida kasutavad pea kõik ülikoolid ja mis on abiks paljudele projekteerijatele ning valdkonna konsultantidele. Ta on töötanud välja innovaatilised õppeained ja aidanud kaasajastada õppetooli õppekava. Volli eestvedamisel on valminud unikaalne päikese ja hajuskiirguse analüüsimise laboratoorium ning MEKTORYs on valmimas uus ventilatsiooni labor. Voll on mitmete kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide autor, hinnatud kolleeg ja õppejõud.

Jakov Ivanov on kütte ja ventilatsiooni IV kursuse tudeng, kes on võtnud endale sihiks lõpetada kool enne nominaalaega. Lisaks igapäevastele õpingutele on ta abistanud  doktorante erinevate uuringute läbiviimisel, osalenud BUILDT töötubades ning täiendanud end BIM-i alal. Jakov tegeleb aktiivselt muusika ja spordiga, huvitub  fotograafiast ja filosoofiast.

2014. aasta Merko Ehitus Eesti stipendiumid anti üle 26. novembril TTÜ-s toimunud pidulikul aktusel.

Merkol on alates 2007. aastast Tallinna Tehnikaülikooliga edukas koostöö, mille eesmärk on arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu. Ettevõtte toel välja antud magistriõppe stipendiume ja ettevõte on panustanud ka professor Heinrich  Laulu nimelise noore õppejõu/teadlase stipendiumi väljaandmisse. 2013. aasta novembris allkirjastatud AS Merko Ehitus Eesti noore teadlase ja õppejõu stipendiumi ning ehitusteaduskonna inseneriõppe üliõpilase stipendiumi leping kehtib aastani 2016. Lisainfo: www.ttu.ee/arengufond.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.