Kõik uudised

Digiehituse tulevikutegija on Kerdo Kütt

Digitaalehituse klaster tunnustas “Ehitus 2022+” konverentsil digiehituse tulevikutegija tiitliga Merko mudelprojekteerimise nooreminsener Kerdo Kütti. Kerdole tõi preemia Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö, milles ta analüüsis hoonete betooni 3D-printimise kasutusvõimalusi, eeliseid ja piiranguid.

3D-printimise valdkond on veel suhteliselt uus, aga kiirelt arenev. Lisaks tehnoloogiale ja printimisel kasutatavatele materjalidele on kindlasti vaja mõista ka uuenduse mõju ehitusprotsessidele ja -tehnoloogiatele laiemas mõttes. Oma töös pakkus Kerdo välja maja seinte printimise alternatiivsed variandid, et seeläbi ehitamist efektiivsemaks muuta. Lõputöös võrdles ja analüüsis ta ka viit eri maailma osades asuvat 3D-prinditud projekti. Võrdlusanalüüs näitas, et pakutud lahendused on nii soojatehniliselt kui maksumuse mõttes realistlikud.

Konkursi žürii tunnustas Kerdo lõputööd teoreetiliselt kõrge taseme ja kriitilise analüüsi eest, millega ta valitud uurimisteemat käsitles. Hindajad nägid selles potentsiaali areneda Eesti kontekstis suure kasutusväärtusega rakenduseks.

Digitaalehituse klastri preemiakonkursi “Digiehituse tulevikutegija” eesmärgiks on tunnustada kõrgkoolide bakalaureuse- ja magistritaseme lõpetanud tudengeid, kes on silma paistnud säravate ideede ja innovaatiliste lahenduste leidmisega ehituse ja ruumiloomega seotud valdkondades. Preemiale said kandideerida kõigi kõrgkoolide 2020/21. õppeaasta lõpetajad.