banner
RSS
Pakume teile võimalust laadida Merko Ehituse avaldatud uute teadete ja referentside pealkirjasid RSS-uudistevoona. RSS-i kaudu on teil võimalik olla pidevalt kursis Merko Ehituse veebilehele lisatud uue informatsiooniga. RSS -uudistevoo laadimisel edastatakse teile info viimaste teadete ja referentside kohta nende avaldamise hetkel, ilma et selleks tuleks veebilehte pidevalt külastada.

Merko Ehituse veebilehelt on võimalik RSS-uudistevoona laadida järgmist infot:

1. Teated ja referentsid
2. Teated
3. Referentsid

RSS-i lugemiseks on mitmesuguseid programme, mis töötavad erinevates operatsioonisüsteemides. Uudistevoo lugemiseks tuleb uudistevoo viide kopeerida RSS-i toetavasse programmi. Mõned näited programmidest:

- Feedreader
- Sage
- Liferea (Linuxi jaoks)
- NetNewsWire (Maci jaoks)

Millist RSS-lugejat kasutada, sõltub teie kasutatavast operatsioonisüsteemist ja eelistustest.